Paul Christian Rieber

Styreleder

Paul Christian Rieber er styreleder i Civita. Rieber har siden 1990 ledet GC Rieber og sitter som styreleder i en rekke selskaper i konsernet. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) i 1982 og har en MBA fra International Management Institute i Sveits fra 1986. Rieber har tidligere jobbet for blant annet Carino Co. Ltd., Canada og Nevi Finans Nederland B.V. Han har vært president i NHO og ledet NHOs Forum for familiebedrifter og aktivt eierskap, og har vært styreleder i Bergen Næringsråd.