Maria Moræus Hanssen

Styremedlem

Maria Moræus Hanssen jobber i dag med styrearbeid, som konsulent og investor etter i mange år å ha vært leder i olje- og gassindustrien. Hun er styreleder i en start-up innen sirkulærøkonomi; Wastefront as, og i Stiftelsen for Nasjonalmuseet og i det kommunale foretaket Oslobygg KF. Hun er også styremedlem i de børsnoterte selskapene Schlumberger Limited, Alfa Laval AB og  Scatec ASA og i EcoStor as. Hun har tidligere blant annet vært CEO i DEA Deutsche Erdoel AG i Hamburg, Tyskland og CEO for ENGIE E&P International SA i Paris, Frankrike og har jobbet for selskap som Aker ASA, StatoilHydro ASA (nå Equinor) og Norsk Hydro ASA. Moræus Hanssen er utdannet ved NTNU i Trondheim og IFPSchool i Paris.

« Tilbake til Styret