Kjartan Sondresen

Kjartan Sondresen er videoprodusent på Civitas debattmøter. Han har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo, og en to-årig utdannelse som dokumentarfilmregissør fra Film og TV Akademiet. Kjartan har bred erfaring fra film og video produksjon, og jobber i skjæringspunktet mellom dokumentar og informasjonfilm innenfor de nye media plattformene.

« Tilbake til Medarbeidere