Gjermund Løyning

Styremedlem

Gjermund Løyning er styremedlem i Civita. Han er direktør for område samfunnskontakt i NHO, med ansvar for myndighetskontakt, stakeholderarbeid, taleskriving, strategisk rådgiving og bedriftsfora i NHO. Han er også medlem av NHOs toppledergruppe.

Løyning har tidligere vært avdelingsdirektør for myndighetskontakt og kampanjesjef i NHO. Han har også jobbet som myndighetskontakt i Energi Norge. Før han begynte i NHO var han høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI og underviste i politisk økonomi. Han har bakgrunn som politiker og jobbet som politisk rådgiver for Valgerd Svarstad Haugland i Bondevik II-regjeringen og som gruppesekretær for KrFs bystyregruppe i Oslo.

Gjermund Løyning har en Master of Science i politisk økonomi fra Handelshøyskolen BI, og han har også studert i USA og ved Universitet i Oslo.

« Tilbake til Styret