Fagrådet

 • Morten Kinander er leder av fagrådet. Kinander er professor i rettsvitenskap ved Handelshøyskolen BI. Han har tidligere arbeidet som jurist i Civita i perioden 2011-2015. I denne perioden jobbet han blant annet med spørsmål om forholdet mellom statlig makt og næringslivets rammevilkår, menneskerettigheter og rettssikkerhet, men også med mer generelle spørsmål av ideologisk karakter. Han er utdannet jurist (Mastergrad Oslo) og filosof (hovedfag Bergen), med juridisk doktorgrad (Bergen). Han har tidligere vært førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet i Bergen, samt gjesteforsker på Columbia University i New York og Senter for menneskerettigheter i Oslo. Han har også vært forretningsadvokat i Wiersholm, Mellbye & Bech, hvor han har jobbet med rammebetingelser for næringslivet, M&A-transakjoner og børs- og verdipapirrett.

 • Johan H. Andresen er femte generasjons eier og styreleder i investeringsselskapet Ferd. Andresen er en av grunnleggerne og også tidligere styremedlem i Civita. Han er blant annet leder av Etikkrådet, Statens Pensjonsfond Utland, grunnlegger og styremedlem i NMI – Nordic Microfinance Initiative, og styremedlem i SEB – Skandinaviska Enskilda Banken.  I tillegg sitter han i styret i JA Europe. Andresen har en Bachelor i Statsvitenskap og Policy Studies fra Dartmouth College, USA og MBA fra Rotterdam School of Management, Erasmus, Nederland.

 • Ann-Helén Bay er dekan på Fakultet for samfunnsfag ved OsloMet. Bay er dr. polit i statsvitenskap. Hun har tidligere vært direktør for Institutt for samfunnsforskning (ISF), professor ved Høgskolen i Oslo og forskningsleder/forsker ved NOVA, og er blant annet medlem av NFR’s styringsgruppe for evaluering av NAV-reformen.

 • Paul Chaffey er statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Chaffey er tidligere administrerende direktør i Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Han har også vært direktør i Statoil i perioden 1998-2001, styremedlem i Statoil Norge AS, Svenska Statoil AB, i Amnesty Internationals norske seksjon og i likestillingssenteret. Chaffey er medforfatter av Civita-boken «Åpen verden – et forsvar for globaliseringen» av Jan Arild Snoen (2004).

 • Kirsti Koch Christensen har fra 1991 vært professor i allmenn lingvistikk ved Universitetet i Bergen, der hun var rektor i perioden 1999-2005. Hun har innehatt en rekke verv innen forskning og høyere utdanning, kultur- og næringsliv.

 • Ellen Christine Christiansen er direktør for NAV Forvaltning. Hun er tidligere fylkesdirektør i NAV Akershus, fylkestrygdedirektør i Trygdeetaten Akershus (2004-06), underdirektør Oppfølgings- og sykestønadsavdelingen i Rikstrygdeverket (2003-04), og Byråd for helse og sykehus, Oslo kommune (2000-02). Tidligere informasjonssjef i TV3 (1997-2000), og stortingsrepresentant og medlem av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (1993-97). Christiansen sitter også som styremedlem i Ullevål Universitetssykehus, og Leder for Frogner bydelsforening (lokallag i Høyre).

 • Dag Ekelberg er Head of Government and NGO Relations i Yara. Han er tidligere direktør for næringspolitikk i NHO Service, Director Governmental Relations i Telenor ASA og var nestleder i Civita fra feb. 2004 til des. 2008. Ekelberg har også vært næringspolitisk rådgiver i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), politisk rådgiver i Høyres stortingsgruppe, personelloffiser i Luftforsvaret og generalsekretær i Høyres Studenterforbund. Han har studier i statsvitenskap, jus og økonomi (cand. mag) fra Oslo og Tyskland. Han har hatt flere tillitsverv i Unge Høyre, DKSF og i lokalpolitikken.

 • Nils-Henrik M. von der Fehr er professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo, der han særlig arbeider med studier av nærings- og konkurransereguleringer. Han er rådgiver for myndigheter i inn- og utland og har vært leder for/medlem av diverse offentlige utvalg. For tiden leder han en ekspertgruppe oppnevnt av Arbeids- og administrasjonsdepartementet som utreder konkurranseforholdene mellom offentlige og private bedrifter.

 • Rune Dahl Fitjar er professor i innovasjonsstudier ved Handelshøgskolen ved UiS, og ansatt ved IRIS forskningssenter.

 • Ola Grytten er professor, dr. oecon, ved Institutt for samfunnsøkonomi, Seksjon for økonomisk historie ved Norges Handelshøyskole (NHH). Han var i perioden 2001–2010 spesialrådgiver for Norges Bank og i perioden 2012-2014 professor II ved Høgskolen i Ålesund. Grytten har særlig forsket på historiske makroøkonomiske serier nasjonalregnskaper og rekonstruerer historiske nasjonalregnskaper for årene før offisiell nasjonalregnskapsstatistikk ble innført rett etter krigen.

 • Eilert Hanoa er grunnlegger og administrerende direktør i det børsnoterte programvareselskapet Mamut ASA. Etter å ha jobbet 10 år i bransjen etablerte Hanoa selskapet i 1994 med en visjon om å forenkle hverdagen for mindre virksomheter. Hanoa har og har hatt flere verv, deriblant styreleder i IKT-Norge, Vice-Chairman i European Software Association og formann i Business Software Alliance Norge. Hanoa ble kåret til Young Entrepreneur of the Year 2005 av Ernst & Young. Hanoa har utdanning fra Handelshøyskolen BI.

 • David Hansen er salgsleder for offentlig sektor i Microsoft Norge. Han er tidligere myndighetskontakt i Telenor Norge og har arbeidet i kommunikasjonsbyrået Gambit Hill and Knowlton, med faglig ansvar for samfunnsansvar. David var fagsjef i Civita i perioden 2010/11. Han har også vært spesialrådgiver for generalsekretæren i Strømmestiftelsen (2006-2010) og rådgiver i Gambit Hill & Knowlton (2006-2008), samt politisk rådgiver i Utenriksdepartementet for utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson (2001-2005). David er medlem av Oslo bystyre og nestleder i Europabevegelsen, og han har bakgrunn som leder for Det europeisk folkepartis ungdom (YEPP, 2005-2007) og Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU, 1999-2002). David har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. David jobber i dag som myndighetskontakt i Telenor Norge.

 • Ingeborg Moræus Hanssen er styreleder i Seniornett og sitter i PFU. Hanssen er tidligere administrerende direktør for Oslo Kinematografer, har vært aktiv i Oslo-politikken, og er blant annet kjent som en ivrig samfunnsdebatant.I 2001 gav hun ut selvbiografien «Brent av dragen : samtaler med Ingeborg Moræus Hanssen om livets virkelige drama».

 • Nikolai Hegertun er doktorgradsstipendiat ved SUM (UiO). Hegertun er tidligere prosjektleder i Civita, der han hadde ansvaret for Civitas prosjekt om utviklingspolitikk. Han har også tidligere jobbet med utvikling og demokratiassistanse ved Oslosenteret for Fred og Menneskerettigheter. Nikolai har en mastergrad i Peace and Conflict Studies fra Universitetet i Oslo og en bachelorgrad i Kultur og Kommunikasjon.

 • Nils Holme har arbeidet i Civita i perioden 2012-2014. Han har sin vesentlige bakgrunn fra Forsvarets forskningsinstitutt hvor han var adm. direktør (1993-2001). Han har også vært ansatt ved SHAPE Technical Center i Haag (1964-67), i Norconsult Saudi Arabia (1973-75) og i Utenriksdepartementet (1988-1990). Nils er nå aktiv som foredragsholder og kommentator på forsvarspolitikk og det offenlige styre. Fra 2007 har han også lagt ut artikler med større tematisk bredde på sin blogg, www.tjodareik.no. Han er utdannet sivilingeniør (teknisk fysikk) fra NTH.

 • Erling Kagge er forlagsdirektør i Kagge Forlag. Kagge er også forfatter, polfarer, og eventyrer. Sammen med Børge Ousland ble de i 1990 de første som nådde Nordpolen uten assistanse utenfra. I 1992–93 gikk Kagge, som den første, alene til Sydpolen. Turen skildrer han i sin bok «Alene til Sydpolen» (1993). I 1994 besteg han Mount Everest og ble dermed den første til å nå jordens «tre poler».

 • Idar Kreutzer er adm. dir i Finans Norge. Han er tidligere konsernsjef i Storebrand og administrerende direktør i Storebrand Livsforsikring. Han har vært i Storebrand-systemet siden 1992 og innehatt ulike stillinger. Blant annet var Kreutzer konserndirektør for økonomi og finans i fem år. Kreutzer er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og startet sin karriere som byrådssekretær for Høyres Michael Tetzchner i Oslo. Han innehar en rekke styreverv innen Storebrand-systemet. Han er leder av bedriftsforsamlingen til Norske Skog, samt medlem av bedriftsforsamlingen til Orkla og Norsk Hydro. I de to førstnevnte sitter han også i valgkomiteen. De siste årene har Kreutzer engasjert seg mye i organisasjonen WBCSD (World Business Counsel For Sustainable Development), som består av ledere for internasjonale selskaper som setter fokus på miljø- og fattigdomsproblematikken i verden.

 • Ola Kvaløy er professor i økonomi ved Universitetet i Stavanger og professor II ved Norges Handelshøyskole. Han har ledet flere større forskningsprosjekter og publisert en rekke fagartikler på tema knyttet til insentiver, økonomisk adferd og økonomisk organisering. Kvaløy er en aktiv forskningsformidler og fast spaltist i Dagens Næringsliv.

 • Tor Mikkel Wara er tidligere leder av fagrådet, men trådte ut av fagrådet da han ble statsråd. Wara har arbeidet som seniorrådgiver og partner i First House. Han er tidligere kommunikasjonsrådgiver i WARA consulting og har mange års erfaring som kommunikasjonsrådgiver, bl.a som partner i Geelmuyden.Kiese og Madland & Wara. Han har også bakgrunn som stortingsrepresentant, finanspolitisk talsmann og medlem av Oslo Bystyre.

 • PJ Anders Linder er chefredaktör och adm dir i Axess. Han har tidligere vært politisk sjefsredaktør i Svenska Dagbladet, kommunikasjonsjef i Svenskt Näringsliv (00-03), leder i næringslivets tankesmie Timbro i Sverige (96-2000), og arbeidet som lederskribent i SvD (93-95). Han har også skrevet bøkene Demokratins små plattformar (1987), Bra för Sverige (1990), og Ett folk i kollektivt näringsförbud (2006) og redigert antologien Tredje generationen.

 • Kristin Skogen Lund er CEO i Schibsted Media Group. Hun er tidligere administrerende direktør i NHO og konserndirektør i Telenor der hun hadde ansvar for konsernets aktiviteter i Norden. Hun har også vært administrerende direktør i Aftenposten. Dit kom hun i 2004 fra stillingen som konsernsjef for bildebyrået Scanpix Scandinavia. Fra 1998 til 2002 var hun administrerende direktør og ansvarlig redaktør for den norske delen av Scandinavia Online med nettjenestene SOL og Kvasir. Før det hadde hun ulike direktørstillinger i Coca-Cola i Norge og Sverige, og hun har jobbet som europeisk produktsjef i Unilever i Paris. Hun har MBA fra Insead i Frankrike og Bachelor fra University of Oregon i USA.

 • Anne Birgitte Lundholt er dansk bedriftsleder og senior rådgiver i Kreab. Hun har tidligere arbeidet som administrerende direktør i Danske Slagterier(DS) og i møbel- og tekstilbransjen. Lundholt var aktiv i dansk politikk for de konservative i Danmark mellom 1989 og 1997. Hun ble industriminister i 1989, og fra 1990 var hun industri- og energiminister. Hun var medlem av Folketinget fra 1990 til 1997.

 • Vibeke Hammer Madsen var administrerende direktør i Virke (tidligere HSH) fra september 2002 til desember 2018. Madsen kom fra PA Consulting Group, som partner og ansvarlig for området ”People, Organisation & Change”, som inkluderte strategiutvikling, omstilling, synergi- og kostnadseffektivisering av virksomheter i Norden og utenfor. Før dette var Madsen direktør i Statoil Marketing med ansvar for Business Support for Europa, samt ansvarlig for en rekke omstillingsprosjekter.

 • Janne Haaland Matlary er professor dr.philos. i statsvitenskap på feltet internasjonal politikk. Hun var statssekretær i UD i perioden 1997-2000, og ledet KRfs ideologi-utvalg og internasjonale utvalg. Hun har en rekke internasjonale og nasjonale verv; og er bl.a. utenrikspolitisk rådgiver for fyrsten av Liechtenstein, medlem av det internasjonale styret for MBA-skolen IESE i Barcelona, medlem av Forsvarspolitisk Utvalg og satt også i UDs ‘Omdømmeutvalg’ og utvalget for etiske retningslinjer for Petroluemsfondet. Hennes forskningsfelt er primært sikkerhetshetspolitikk og EU.

 • Ole Martin Moen er utdannet filosof og har en ph. d. i filosofi fra Universitetet i Oslo (2013). Som mastergradsstudent var Moen i perioder tilknyttet University of California, Berkeley og University of Oxford. Han er også tidligere praktikant i Civita (2007).

 • Egil Myklebust er tidligere generaldirektør i Norsk Hydro. Myklebust har også vært administrerende direktør for Norsk Arbeidsgiverforening (NAF) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Myklebust er cand.jur.

 • Lars Peder Nordbakken er siviløkonom fra NHH og driver egen konsulentvirksomhet, med spesialområde strategi, markedsføring og innovasjon. Nordbakken arbeider også deltid som økonom i Civita og er forfatter av Civita-boken “Muligheter for alle – dynamisk vekst i en liberal markedsøkonomi” (2006), samt en rekke Civita-notater, artikler og essays om liberalisme, politikk og økonomi. Han har også gitt bidrag til politikkutvikling knyttet til makroøkonomisk stabilisering, innovasjon, entreprenørskap og verdiskaping. Nordbakken er medlem av the Mont Pelerin Society.

 • Ole Norrback var med i finsk rikspolitikk i over 20 år. Han har vært parlamentarisk leder for Svenska Folkpartiets (SF) riksdagsgruppe. Han har 12 års erfaring fra regjering der han var forsvarminister, undervisnings- og forskningsminister, transport- og kommunikasjonsminister, handels- og EU-minister og minister for nordisk samarbeid og samarbeid med Baltikum og Russland. Norrback var i 8 år partileder i SF. I 1999 sa han farvel til rikspolitikken og ble ambassadør i Oslo.

 • Terje Osmundsen er vise administrerende direktør i Scatec Solar. Osmundsen utvikler solenergi, blogger om bærekraft og er næringslivsleder med bakgrunn fra bl.a. medier(Mandag Morgen), politikk og akademia. Han er også forfatter av Civita-notatet Det grønne skiftet – hva må gjøres?

 • Henrik Syse er seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO) hvor han leder programmet «Etikk, normer og identitet». Han har tidligere arbeidet i Verdikommisjonens sekretariat. Syse har doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Oslo og var redaktør for Civita-boken «Konservatisme» (2011).

 • Øystein Sørensen er norsk historiker og professor ved Historisk institutt, ved Universitetet i Oslo. Sørensens forskningsfelt spenner over politiske ideers historie, særlig liberalisme, nasjonalsosialisme og nasjonalisme. Han var prosjektleder for prosjektet «Utviklingen av en norsk nasjonal identitet på 1800-tallet» på 1990-tallet som resulterte i en rekke publikasjoner om norsk nasjonal identitet og nasjonalisme. Han var også norsk prosjektleder for det svensk-norske nettverksprosjektet Prosjekt 1905. Sørensen har blant annet skrevet «A. M. Schweigaards politiske tenkning» (1988), «Solkors og solidaritet» (1991),»Kampen om Norges sjel 1770-1905. Norsk Idehistorie bind 3″ (2001), samt flere publikasjoner og artikler.