Virker bistand?

Civita inviterte til frokostmøte om bistand tirsdag 15. mai kl. 8.00 – 9.30.

 

 

Er bistand viktig for å utrydde fattigdom og skape økonomisk vekst? Eller holder vi oss med myter om hva bistanden kan utrette? Kan bistanden gjøre vondt verre, eller gjør den også godt? Kan bistanden innrettes på en annen måte, slik at den virkelig er til hjelp?

I panelet: Nikolai Astrup, utviklingsminister (H), Hilde Frafjord Johnson, generalsekretær i KrF og tidligere utviklingsminister og Svein Dale, tidligere fagdirektør for utviklingspolitikk i UD og forfatter av notatet «Myter om bistand», som publiseres i forbindelse med møtet.

Her kan du se video fra innledningene:

Her kan du se video fra debatten:

Her kan du høre podcast fra møtet:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »