Utenriksdepartementet er ikke rigget for utviklingspolitikk

«En egen utviklingsminister vil bare være starten på en helt nødvendig omlegging,» skriver Øyvind Eggen.