KAPITALISME: Tøv fra StøreTøv fra Støre
Av Kristin Clemet, leder i Civita.

I Dagsavisen for 28. januar skriver Jonas Gahr Støre at jeg holdt et innlegg under NHOs årskonferanse, der jeg erklærte «at kapitalismen er moralsk overlegen alle andre verdisystemer». Det er feil.

Jeg holdt ikke innlegg under NHOs årskonferanse. Jeg holdt en takk for maten-tale, forsøksvis med et glimt i øyet, på NHOs årsmiddag. I denne talen uttalte jeg ikke at «kapitalismen er moralsk overlegen alle andre verdisystemer». Jeg har heller aldri uttalt noe slikt før, bl.a. fordi jeg er uenig i utsagnet, og fordi det er et utsagn som virker absurd.

Kapitalismen er et økonomisk system, ikke et «verdisystem». Jeg mener at kapitalismen er overlegen planøkonomien, både praktisk og moralsk, fordi den gir bedre resultater, og fordi den er basert på frivillighet. Dessuten har det vist seg at kapitalismen, i motsetning til planøkonomien, er nøye forbundet med både fred og demokrati.

Bruk av stråmannsargumentasjon er en velkjent debatteknikk, men det fører sjelden til konstruktiv diskusjon. De mange andre påstandene om Civita og mine synspunkter som Støre fremsetter, blir derfor meningsløse og umulige å diskutere. Jeg, og andre i Civita, har både skrevet og talt mye om finanskrisen, den nordiske modellen, kapitalisme, sivilsamfunnet, utvikling og fattigdomsbekjempelse. Hadde Støre lest bare noe av det, ville han sett at mye av det han skriver om oss, grenser til det rene tøv.

For å ta noen eksempler: Jeg er selvsagt ikke motstander av det han kaller blandingsøkonomi. Jeg er dessuten tilhenger av en sterk stat som korrigerer markedet der det investerer for mye eller for lite, som tar ansvaret for viktige fellesoppgaver, og som bidrar til en bedre fordeling enn markedet ville gi. Jeg er en varm tilhenger av svært mye i den nordiske modellen, men, i motsetning til enkelte andre, mener jeg at den stadig må fornyes for å være levedyktig, slik den bl.a. ble under Willoch-regjeringen på 80-tallet. Jeg aksepterer dessuten ikke uten videre Støres definisjon av modellen, som, med respekt å melde, virker litt «hjemmesnekret». Jeg har også et litt mer nyansert syn på finanskrisens årsaker enn Støre legger for dagen.

Støre er kjent og beundret for sin vilje til dialog, også med dem han er uenig med. La oss håpe at presisjonsnivået er litt høyere når han opptrer på den internasjonale scene enn når han deltar i den innenrikspolitiske debatt. For dette var skuffende.

Innlegget sto på trykk i Dagsavisen 02. februar 2010, og gjenfinnes her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »