The American Dream in Crisis

Civita debate meeting, in cooperation with «Studentpolitisk utvalg – NHHS og Studentersamfunnet i Bergen»,  Monday April 24th 6.00 – 7.30 pm

The American dream is the ideal by which equality of opportunity is available to any American willing to work hard. However, according to a new study by researchers at Stanford, Harvard and Berkeley, the American dream is in crisis, as only 50% of people born in the 1980`s are making more than their parents, compared to 90% of children born in 1940. Rising inequality and lack of social mobility has questioned whether or not the American dream is still alive. Is there a way to create more opportunities for all Americans, including disadvantaged families? How should policymakers respond to rising inequality?

Speakers:
Charles Murray, W. H. Brady Scholar at the American Enterprise Instituteand author of the bestselling book “Coming Apart: The State of White America 1960-2010”.
Kjetil Bjorvatn, from The Choice Lab at NHH Norwegian School of Economics

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »