Temaside: Civita om aktiv næringspolitikk

Her har vi samlet publikasjonene gitt ut av Civita, og et utvalg av artiklene skrevet av ansatte, i debattene om aktiv næringspolitikk, grønn omstilling og innovasjon. Listen går tilbake til 1.1.2019 og er oppdatert 4.10.2021.

Notater:

Hva er god næringspolitikk?

Hva er næringsnøytral politikk?

Venstresidens misvisende historiefortelling

Partienes syn på næringsliv og velferd langs offentlig/privat-aksen

Raskere klimaomstilling, redusert risiko: Ny politikk for Norge i en verden som når Parismålene

Hydrogen – muligheter og hindringer for en ny norsk eksportnæring

Innovasjonspolitikken trenger en tydeligere liberal retning

Et mindre og bedre statlig eierskap

Klimabudsjett – Hvordan få et statsbudsjett i tråd med 1,5-gradersmålet

Innovasjonspolitikkens grunnlag og sammenhenger

Mazzucatos entreprenørstat: Blinde markeder – fremsynt stat?

 

Utvalgte artikler og andre innlegg (fra 1.1.2021):

Hvor går grensene for hva politikere kan vite om fremtidens verdiskaping?

Hva slags næringspolitikk får vi?

Aktiv næringspolitikk for jobbenes del, ikke klimaets?

Når næringspolitikk setter klimamålene i skyggen

Bedrifter i front

Hva slags næringspolitikk er best for klimaet?

Å få politikere med på laget seiler opp som et av de beste investeringstipsene

Er vi i ferd med å skusle bort det mest effektive klimatiltaket?

Statsaktivisme på nye veier

Pussig politisk prioritering

God klimapolitikk krever ikke mer statlig eierskap

Fenomenet Mariana Mazzucato

Staten og næringslivet

Vaksinesuksessen viser at venstresiden tar feil

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »