Står bygd mot by – eller trenger vi bare lavere skatt?

Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) og Civita inviterte til debattmøte i Bodø onsdag 29. januar

Hva skal til for å bedre næringslivets evne til verdiskaping i nord? Trengs det lavere skatt, og hvilke skatter skal eventuelt reduseres? Hva med infrastruktur og tilgang på kompetent arbeidskraft? Hvor viktig er EØS-avtalen for næringslivet i nord?

I panelet var: Sture Pedersen, ordfører i Bø kommune (H), Tord Kolstad, administrerende direktør i TK Eiendom, Arne O. Holm, ansvarlig redaktør i High North News og Mathilde Fasting i CIVITA.

Moderator var: Kristin Clemet, Civita.

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »