Splitt og hersk i norsk utviklingspolitikk

«Spørsmålet er om utenrikspolitikken, som gjerne vil få førsteprioritet, vil undergrave den mindre synlige, men viktige, langsiktige utviklingspraksisen», skriver Fredrik Magnussen hos Minerva.