Seniorøkonom og professor Knut Anton Mork om hvorfor oljealderen har vært bra, men må avsluttes

Norge har klart å håndtere denne naturressursen godt, men nå mener Mork oljeproduksjonen må fases ut. Hør podcastepisoden her!