Rødgrønne skatteøkninger

Samtlige rødgrønne partier foreslår økte skatter. Hvilke konsekvenser vil det kunne få for norske bedrifter etter stortingsvalget?