EUROPA: Reinfeldt og Cameron om veien videre


Den svenske statsministeren Fredrik Reinfeldt og britenes David Cameron
skriver sammen en artikkel i Financial Times om veien ut av finanskrisen
og gjeldskrisen i Europa. Fire mål står frem: Reduser gjelden, reformér
finanssektoren, skap ny vekst (blant annet ved å gi flere rettigheter
til Europas kvinner) og unngå proteksjonisme. Om det siste skriver
statsministrene: "Vi må fremme frie markeder innenfor EU, men EU må også
fremme dem i andre deler av verden. Ikke bare fordi det frie marked har
vist seg å være den beste vekstskaper som finnes, …men også fordi EU
er verdens største eksportør og helt avhengig av åpne markeder." Les
hele artikkelen her
.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »