Rapport om bedriftseierskap, næringsaktivitet og skattebidrag

Målet med denne rapporten har vært å analysere omfanget av sysselsetting, skattebetaling og næringsaktivitet blant ulike eiergrupper i Norge, inkludert private norske eiere i formuesskatteposisjon.

Analysen har vært gjennomført av NyAnalyse i samarbeid med professor Amir Sasson ved Handelshøyskolen BI.

Rapporten er utformet som en presentasjon med forklaringer. Spørsmål om datagrunnlag og metode kan rettes til NyAnalyse ved partner Villeman Vinje eller til professor og prorektor ved Handelshøyskolen BI, Amir Sasson.

Last ned og les rapporten her:

 

Fylkesanalysene:

Privat eierskap, næringsaktivitet og skattebidrag – Fylkesanalyse – Østfold

Privat eierskap, næringsaktivitet og skattebidrag – Fylkesanalyse – Vestfold

Privat eierskap, næringsaktivitet og skattebidrag – Fylkesanalyse – Vest-Agder

Privat eierskap, næringsaktivitet og skattebidrag – Fylkesanalyse – Troms

Privat eierskap, næringsaktivitet og skattebidrag – Fylkesanalyse – Telemark

Privat eierskap, næringsaktivitet og skattebidrag – Fylkesanalyse – Sør-Trøndelag

Privat eierskap, næringsaktivitet og skattebidrag – Fylkesanalyse – Sogn og Fjordane

Privat eierskap, næringsaktivitet og skattebidrag – Fylkesanalyse – Rogaland

Privat eierskap, næringsaktivitet og skattebidrag – Fylkesanalyse – Oslo

Privat eierskap, næringsaktivitet og skattebidrag – Fylkesanalyse – Oppland

Privat eierskap, næringsaktivitet og skattebidrag – Fylkesanalyse – Nord-Trøndelag

Privat eierskap, næringsaktivitet og skattebidrag – Fylkesanalyse – Nordland

Privat eierskap, næringsaktivitet og skattebidrag – Fylkesanalyse – Møre og Romsdal

Privat eierskap, næringsaktivitet og skattebidrag – Fylkesanalyse – Hordaland

Privat eierskap, næringsaktivitet og skattebidrag – Fylkesanalyse – Hedmark

Privat eierskap, næringsaktivitet og skattebidrag – Fylkesanalyse – Finnmark

Privat eierskap, næringsaktivitet og skattebidrag – Fylkesanalyse – Buskerud

Privat eierskap, næringsaktivitet og skattebidrag – Fylkesanalyse – Aust-Agder

Privat eierskap, næringsaktivitet og skattebidrag – Fylkesanalyse – Akershus

 

 

 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »