Paul Collier on The Future of Capitalism

Civita breakfast Wednesday May 8th 

In the modern era, capitalism has created unprecedented wealth, raising the living standards of billions, both in the West and the rest of the world. Yet, many people question the future of the economic system. Growth is slow, and the benefits are unevenly distributed. Has capitalism failed, or is today’s economic system still our best hope for creating opportunities for all?

Sir Paul Collier is Professor of Economics and Public Policy at the Blavatnik School of Government and a Professorial Fellow of St Antony’s College, University of Oxford. He was the Director of the Research Development Department of the World Bank from 1998-2003. Sir Collier has written for the New York Times, the Financial Times, the Wall Street Journal, and the Washington Post. His latest book, The Future of Capitalism: Facing The New Anxieties, was published in 2018.

This breakfast meeting was hosted in cooperation with The Confederation of Norwegian Enterprise (NHO).

 

Watch video from the breakfast meeting here:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »