Ønsker norske politikere norske eiere i Norge?

«Hvis vi i fremtiden ønsker et sterkt norsk næringsliv, må vi satse på norske private eiere. Vi er ikke tjent med at de store, norske bedriftene oftere eies av utlendinger eller av staten», skriver Mathilde Fasting og Steinar Juel.