Økt skatteregning på eierskap av norske bedrifter

«Nye fakta og anslag gjør at mye av retorikken om formuesskatten bør endres,» skriver Mathilde Fasting og Villeman Vinje i DN.