Offensiv integrering for arbeid

«Vi trenger en mer offensiv integreringspolitikk som anerkjenner flyktningers potensial og som bygger på prinsippet om arbeidslinjen. Kvalifiseringstiltakene bør starte tidligst mulig og være mer arbeidsrettede,» skriver Mathilde Fasting og Haakon Riekeles i Aftenposten.