ØKONOMI: Økende forskjeller – et ubetinget onde?

Forskjellene øker innad i vestlige samfunn, også i det tradisjonelt egalitære Norge. Er det et problem at noen blir rikere selv om ingen blir fattigere – er ulikheten et problem i seg selv? Og må vi uansett lære å leve med mer «amerikanske tilstander» i inntektsfordelingen som en følge av den teknologiske utviklingen og global migrasjon? Se Civita-TV fra frokostmøtet med Kristin Clemet, Inge Lønning, Kalle Moene og Ove Vanebo.

Se også referat av skribent i Minerva, Jan Arid Snoen på Minervas nettsider her.


Se innleggene her:

Se debatten her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »