Mot slutten på den internasjonale skattekonkurransen?

Civitafrokost tirsdag 8. juni kl. 8.00

De siste tretti årene har det nærmest vært konkurranse om sette ned skattesatsene på overskudd for å tiltrekke seg bedriftsetableringer. Globale digitale selskaper har kunnet ha stor aktivitet i mange land uten å skatte der. Vil president Bidens skatteinitiativ endre situasjonen, gjøre at konkurransen om lave skattesatser stanser? Vil fordelene med etableringer i skatteparadis bli borte?  Vil plattformselskaper som Google og Facebook måtte begynne å betale skatt i blant annet Norge?

I panelet var: Finansminister Jan Tore Sanner, professor ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, Karen Helene Ulltveit-Moe, og advokat og partner i PWC Norge, Steinar Hareide.

Møtet foregikk uten publikum og ble direktesendt på denne nettsiden og på vår Facebookside.

Se video fra møtet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »