MILJØ: Behov for nyanser

Ifølge Al Gore er ingenting viktigere enn å takle klimautfordringene. Gore overdriver og tar feil. Dessuten finnes det mange viktigere utfordringer dersom menneskeliv har betydning, hevder Bjørn Lomborg.


Bjørn Lomborg er kjent for å stille spørsmål ved «vedtatte sannheter» om jordens tilstand. Nylig var både han og Al Gore invitert av den amerikanske kongressen for å snakke om klimaforandringene. Lomborg bestrider ikke at global oppvarming finner sted eller at den til dels er menneskeskapt. Derimot mener han at vi må se klodens utfordringer i perspektiv.


Vi må identifisere reelle problemer og se hva vi faktisk kan gjøre for å løse dem. Vi bør konsentrere ressursene om de problemene som faktisk har betydning for flest mennesker, mener Lomborg i sitt paper som han presenterte for kongressen 21. mars i år. Lomborg fremhever AIDS, malaria og fattigdom som langt større og viktigere utfordringer.


I sin kritikk av Gores fremstilling av klimaproblemene, referer Lomborg til FNs anerkjente klimapanel (IPCC).


Les Lomborgs Perspective on Climate Change

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »