DEBATT: Marked og moral

Hva er sammenhengen mellom marked og moral? Er markedet moralsk? Er moralen en forutsetning for at markedet skal fungere godt? Hvem skal ha ansvaret for moralen? Fins det økonomiske systemer som er mer moralske enn det markedsøkonomiske systemet? Og var tenkningen omkring disse spørsmål annerledes før enn de er nå? Se Civita-TV med Sofie Mathiassen, Heikki Holmås og Torbjørn Røe Isaksen.

Se innleggene her:

Se debatten her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »