Mangel på empiri om formuesskatten

«Det er ironisk at argumentet for å redusere selskapsskatten er at Norge skal bli et attraktivt land for utlendinger å investere penger i, mens vi samtidig beholder en særnorsk formuesskatt som gjør det mindre attraktivt for nordmenn å investere i Norge.»