Leder for fondet Nysnø Klimainvesteringer Siri Kalvig om vær, klima og det å være gründer

Gjest i denne episoden av vår podcast Liberal halvtime er, Siri Kalvig. Hun har vært gründer siden 1990-tallet. og bruker investeringer og kunnskap om vær og klima for å bidra til et grønt skifte i Norge.