ØKONOMI: Krisen i Europa


Det er økonomisk krise i store deler av Europa. Flere land er tynget av gjeld, og euro-samarbeidet er i fare. Hva skjer når landene bygger ned velferden? Og hva vil skje med euro’en? Er det sant at Norge er et lykkeland uten problemer, eller har også vi noen underliggende velferdsutfordringer som må håndteres? Se Civita-TV med finansminister Sigbjørn Johnsen, professor ved Handelshøyskolen BI, Hilde C. Bjørnland og sjefsøkonom i KS, Per Richard Johansen.

Se innleggene her:

Se debatten her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »