KrF bør ikke kunne hindre en god debatt om bistand

KrF har et stort ansvar for å bidra til en mer grunnleggende og åpen debatt også om de problemene som knytter seg til Norges og verdens bistands- og utviklingspolitikk. Alle vet at KrF vil godt, men at man vil godt, betyr ikke automatisk at man gjør godt. Kristin Clemet blogger.