Klimakvoter en del av løsningen

«Å behandle skog separat fra andre utslipp fordi tiltak i skog kan reverseres, er gårsdagens løsning.» Haakon Riekeles i Dagens Næringsliv.