Klimaavgift i jordbruket

«Vi løser ikke klimakrisen med å utelukkende gjennomføre populære, men ineffektive, tiltak», skriver Paul Joakim Sandøy i Dagbladet.