Kjøtt må tas med i klimaregnestykket – og klimaavgiftene

«Med tilstrekkelig omstillingsvilje kan norsk landbruk komme godt ut av en mer ambisiøs klimapolitikk», skriver Haakon Riekeles i Nationen.