Hvordan blir vi flere i nord?

Nordområdesenteret ved Nord Universitet, i samarbeid med Civita, inviterte til et åpent webinar om befolkningsutviklingen i Nord-Norge

torsdag 11. juni

Vår nordligste landsdel har opplevd sterk økonomisk vekst de siste ti årene, med jevn økning av antallet jobber i privat sektor. Likevel fortsetter en langvarig trend med en nedgang i befolkningen i Nord-Norge. For å møte denne utviklingen politisk må tiltak være kunnskapsbasert og gjennomtenkt.

Hva er verdien av en folkerik nordlig landsdel? Hvordan er befolkningsutviklingen i Nord-Norge sammenlignet med andre samfunn i nordområdene? Hvilke politiske svar finnes på utviklingen?

Se video fra møtet med Kristin Clemet, leder av tankesmien Civita, Arne O. Holm, sjefredaktør for High North News, Linda Beate Randal, direktør for Arktis hos Innovasjon Norge, Erlend Bullvåg, dekan ved Handelshøyskolen ved Nord universitet, Aleksandra Seljeseth, AUF, og Nicole Furnes fra Unge Høyre.

Bård Ludvig Thorheim innledet og deltok også i panelet. Thorheim er knyttet både til Nordområdesenteret og Civita. Han jobber med et notat om temaet som skal lanseres høsten 2020 av Nordområdesenterert og Civita i fellesskap.

Se video fra møtet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »