Hvor går grensene for hva politikere kan vite om fremtidens verdiskaping?

«Det siste vi trenger nå er en ny form for klimapolitisk merkantilisme som drives frem av overmodige politikere som ikke forstår sine egne kunnskapsillusjoner», skriver Lars Peder Nordbakken.