Hvilken rolle bør våre egne interesser spille i utviklingspolitikken?

Civitafrokost torsdag 17. oktober

Betingelsene for bistands- og utviklingspolitikken er i endring. Ekstrem fattigdom er kraftig redusert globalt, og er i dag blant annet knyttet til væpnet konflikt. Flere aktører er involvert i utviklingsarbeidet og bistanden må i større grad ses i sammenheng med både nærings,- utenriks- og sikkerhetspolitikken. Er den tradisjonelle forståelsen av bistand mindre egnet til å løse dagens utfordringer? Står skillet mellom altruisme og interessepolitikk i veien? Vil kortsiktige interesser gå på bekostning av den langsiktige fattigdomsbekjempelsen?

I panelet var Anniken Huitfeldt, leder utenriks- og forsvarskomiteen, Asle Toje, forsker og kommentator og Ole Jacob Sending, forskningssjef i NUPI.

Se video fra frokostmøtet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »