Hva slags næringspolitikk får vi?

Se video fra møtet her:

Civitafrokost torsdag 26. august kl. 8.00

Både Høyre og Arbeiderpartiet vil føre en aktiv næringspolitikk – men det er også forskjeller. Er det fornuftig at staten styrer mer, investerer mer, eier mer og setter flere mål for næringslivet? Øker det risikoen for at staten sløser bort penger på ulønnsomme prosjekter – eller er det nødvendig for å klare det grønne skiftet?

Mens politikerne diskuterer, spurte vi to fagfolk.

I panelet var: Einar Lie, professor i økonomisk historie ved Universitetet i Oslo og Ola Kvaløy, professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

Møtet ble sendt direkte på denne nettsiden, på Facebook og YouTube.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »