Hva slags næringspolitikk er best for klimaet?

Civitafrokost onsdag 9. juni kl. 8.00

Trenger vi en mer aktiv næringspolitikk i Norge? Bør staten eie, styre og subsidiere mer for at vi skal nå målene i Parisavtalen? Eller bør vi sette en pris på utslipp og la markedet virke i miljøets tjeneste? Hvilken rolle skal staten ha, og hva trengs for at private bedrifter skal skape flere grønne jobber?

I panelet var: Næringsminster Iselin Nybø, kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og nestleder i energi- og miljøkomiteen, Espen Barth Eide, og nestleder i Senterpartiet og fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken, Anne Beathe Tvinnereim.

Møtet foregikk uten publikum og ble sendt direkte på denne nettsiden og på vår Facebookside.

Se video fra frokostmøtet:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »