Hva skal vi med EØS-avtalen?

«Handelen med varer og tjenester på tvers av landegrensene er av en helt annen størrelse og art i dag enn da EØS-avtalen ble inngått,» skriver Jan Erik Grindheim i Finansavisen.