Går Norge glipp av gründermuligheter?

Civitakveld og debatt tirsdag 3. september

Sammenlignet med Sverige, Tyskland og Storbritannia har vi alt for få vekstgründere med innvandrerbakgrunn. Norge går glipp av talenter som kan skape nye arbeidsplasser og innovative bedrifter.

Forfattere Nicolai Strøm-Olsen og Maria Amelie har reist rundt i Europa og Midtøsten for å samle de beste tiltakene fra privat, ideell og offentlig sektor. Resultatet har blitt til boken Grenseløse Gründere.

I panelet var: Forfatter Maria Amelie, gründer Hazel Xavier, gründer og styreleder av stiftelsen Internationella Företagare i Sverige Rafael Bermejo, leder for Startup Lab Rolf Assev og spesialrådgiver på BI Dilek Ayhan.

Møtet ble arrangert i samarbeid med Frekk forlag og Minotenk og fant sted på Kulturhuset, Youngs gate 6, 0181, Oslo.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »