FrP vil avskaffe formuesskatten på arbeidende kapital

Helge Andre Njaastad og Sivert Bjørnstad begrunner dette med koronakrisen. De vil at norske bedrifter skal kunne konkurrere på lik linje med de utenlandske fremover. Men det er ikke første gang formuesskatten på arbeidende kapital diskuteres. Hva skal til for at formuesskatten på arbeidende kapital blir avskaffet denne gangen?