Hvordan går det med integreringen?

Hvordan går det med integreringen av innvandrere i Norge? Går integreringen i hovedsak bra eller er integreringspolitikken mislykket?

Hva er integrering, og hva bør være målene for integreringspolitikken? Hvilke tiltak bør iverksettes for at innvandrere skal bli enda bedre og raskere integrert?

I Civita publiserte vi for en tid tilbake De nye seierherrene. Nå har Regjeringen lagt frem en stortingsmelding om integreringspolitikken, mens byrådet i Oslo har lagt frem en sak om mangfoldets muligheter.

Se film fra frokostmøte med barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga-Marte Thorkildsen(SV), byråd for kultur og næring i Oslo, Hallstein Bjercke (V), varaordfører i Oslo Libe Rieber-Mohn (Ap) og styreleder i LIM Tina Shagufta Kornmo.

 

Podcast fra møtet finner du her.

 

Se innleggene her:

 

Se debatten her:

 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »