Norsk bistand – moden for endring?

De siste tiårene har verden endret seg drastisk, men norsk bistand er i store trekk den samme. Den er fragmentert og volumorientert, og den forfølger mange, ofte motstridende, mål samtidig. Blir det god bistand av det? Har vi fått en mer samstemt politikk for utvikling? Eller trenger vi en åpen og kritisk debatt om hva vi vil med norsk bistand og hvordan vi skal nå dit?

Panelet_130415_web2

 

Se video fra frokostmøtet 13/4 med leder av OECDs utviklingskomité og tidligere utviklingsminister, Erik Solheim, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Anne-Marie Helland, professor ved Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen, Rune Jansen Hagen og adm. direktør i Norfund, Kjell Roland.

 

Se innleggene her:

Se debatten her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »