Piketty – og ulikhet i Norden

Thomas Pikettys bok Capital in the 21st Century har skapt mye debatt, også i Norge. Vil Pikettys bok forandre vårt  syn på kapitalismen og økonomifaget – eller må bokens konklusjoner nyanseres? Er Pikettys tall og tolkning av tallene riktig, og er forslagene til tiltak gode? Og er tallene, tolkningen og tiltakene like relevante for Norden som for USA? Hvordan bør vi i Norden motvirke en utvikling med stadig større ulikhet?

Se video fra  frokostmøtet med de tre fremtredende skandinaviske forskerene: Christian Bjørnskov, professor og forsker i internasjonal økonomi ved Aarhus Universitet, Einar Lie, sosialøkonom og professor i historie ved UiO og Jesper Roine, økonom og førsteamanuensis ved Handelshøyskolen i Stockholm og forfatter av boken «Piketty forklart», som er kommet på norsk på Spartacus forlag.

Se innleggene her:

Se debatten her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »