Formuesskatten åpner for utenlandske eiere

«Det ser ut til at det å eie og drive norske bedrifter for nordmenn er stadig mindre attraktivt,» skriver Mathilde Fasting i Bergens Tidende.