Formuesskatt og ulikhet

«Formuesskatten har en svært begrenset omfordelende virkning», skriver Villeman Vinje i Dagens Næringsliv.