Formuesskatt bremser omstillingen

«Det er en god start at Kapitaltilgangsutvalget anerkjenner at norske investorer og bedriftseiere er viktige for utviklingen om omstillingen av norsk næringsliv,» skriver Mathilde Fasting i DN.