Formue, ulikhet og makt

KÅKÅ kverulantkatedralen og Civita inviterte til debattmøte på Sting i Stavanger torsdag 24. oktober

I hvor stor grad er ulikhet i formue et problem i Norge? Hvorvidt virker den store felles Oljeformuen dempende på forskjellene?

I April 2019 skrev samfunnsøkonom i Civita, Steinar Juel, notatet Formuesfordelingen i Norge er ikke skjev. Dette notatet skapte stor debatt, hvor blant annet samfunnsøkonom Kalle Moene deltok.

Steinar Juel, samfunnsøkonom i tenketanken Civita, og Kalle Moene, professor i økonomi ved UiO, møttes til debatt under årets KÅKÅnomics.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »