Fjern formuesskatten nå

«Formuesskatten svekker verdiskapingen og velferden. Derfor bør den fjernes nå,» skriver Kristin Clemet og Villeman Vinje i VG: «Regjeringens handlefrihet vil aldri bli større, hverken politisk eller økonomisk, enn den er når den lager 2015-budsjettet. Da har Høyre og FrP sjansen, sammen med samarbeidspartiene i Stortinget, til å gjøre det de svært lenge har ønsket.»