Fag og ideologi, igjen

«Man kan ikke konkludere med at Norge er mindre egalitært enn vi tror, uten å ta med hele bildet», skriver Steinar Juel i DN.