Et politisert oljefond

«En beslutning om å trekke oljefondet ut av kullselskaper kan skape en ny og farlig presedens for en økt politisering av fondet», skriver Mats Kirkebirkeland på Minervanett.no.