Energiloven 20 år: Trengs det mer marked eller styring?

I 1991 fikk vi en ny energilov. Har reformene i kraftmarkedet virket etter hensikten? Har vi et fritt marked, og har forbrukerne tjent på liberaliseringen? Hva er utfordringene i dagens kraftmarked? Trengs det mer marked eller mer styring i kraftsektoren?

Se Civita-TV fra frokostmøte med olje- og energiminister Ola Borten Moe, professor i statsvitenskap ved UiO og forfatter av boken Forretning eller fordeling? Dag Harald Claes, professor ved institutt for innovasjon og økonomisk organisering på BI, Lars Thue og administrerende direktør i Energi Norge Oluf Ulseth.

 

Se innleggene her:


Se debatten her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »